Gebruiksvoorwaarden website

Nexuzhealth biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan nexuzhealth niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt nexuzhealth verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal nexuzhealth  die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Nexuzhealth kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van nexuzhealth. Nexuzhealth geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van nexuzhealth. U kunt hiervoor contact opnemen via info@nexuzhealth.com.

Aansprakelijkheid

Nexuzhealth kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal nexuzhealth deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Nexuzhealth maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Cookiebeleid

Cookies worden gebruikt om uw bezoek aan een website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden. De cookies die nexuzhealth gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Nexuzhealth slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

Lees ons volledige cookiebeleid.