Patiënt: mynexuzhealth

Als patiënt kunt u uw verslagen, afspraken, facturen, beeldmateriaal en persoonlijke gegevens online raadplegen via mynexuzhealth. Voor een aantal behandelingen is er informatie op maat. U logt in met uw mynexuzhealth-codekaart, uw elektronische identiteitskaart of uw burgertoken.