Het Wit-Gele Kruis en nexuzhealth KWS werken samen aan betere gegevensdeling binnen de gezondheidszorg

02/08/2017

Zo werd de koppeling tussen het KWS en het mijnWGK-platform gerealiseerd. Deze koppeling kan per nexuzhealth ziekenhuis geactiveerd worden na akkoord tussen het Wit-Gele Kruis en het ziekenhuis. 
Via deze koppeling krijgen de behandelende ziekenhuismedewerkers (arts en verpleegkundige) toegang tot het thuisverpleegkundig dossier en wordt de communicatie tussen 1ste en 2e lijn gefaciliteerd.
Deze koppeling werd reeds geactiveerd voor het UZ Leuven. Andere ziekenhuizen volgen de komende maanden.