Zorginstellingen die met het KWS werken

nexuzhealth klanten

 1. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Geraardsbergen-Wetteren

  Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) biedt met zijn 568 erkende bedden hoogkwalitatieve medische en verpleegkundige zorg op drie locaties: Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. Een engagement dat zich vertaalt in de visie van deze autonome zorginstelling. De doelstellingen die hieruit voortvloeien zijn toepasbaar op alle niveaus binnen ASZ: absolute klanttevredenheid, fiere en gemotiveerde medewerkers die samenwerken in een aangename werksfeer, tevreden zorgpartners, uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en patiëntgestuurde zorg, supra-regionale erkenning en samenwerking en professionele bedrijfsvoering met duurzaam en dynamisch ondernemerschap.

UZ Leuven partners

 1. UZ Leuven

  Al meer dan 80 jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit van alle patiëntengroepen en aandacht voor de mens achter de patiënt staat altijd voorop. Met 1.955 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis van België. Meer dan 8.800 gedreven medewerkers zetten zich elke dag in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden en voortdurend te werken aan de verbetering en vernieuwing van die zorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van innovatief wetenschappelijk onderzoek, hoogstaande academische opleiding en kwalitatieve patiëntenzorg.

 2. Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek

  Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen.

 3. AZ Diest

  Het AZ Diest stelt zich tot doel verder te evolueren tot een performant regionaal basisziekenhuis dat op een efficiënte, klant- en personeelsvriendelijke wijze voorziet in hoogkwalitatieve basiszorg voor de ganse regio, met een verdere uitbouw van het medisch aanbod in optimale afstemming met de locoregionale zorgcontext en met gestroomlijnde verwijsstromen naar andere instellingen voor zeer gespecialiseerde zorg.

 4. AZ Sint-Lucas Brugge

  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en een gezonde financiële basis. Met ruim 1.200 medewerkers en 105 artsen verzorgen we jaarlijks meer dan 34.000 patiënten.

 5. AZ Glorieux Ronse

  Het is de opdracht van de VZW Werken Glorieux om vanuit een christelijk-evangelische inspiratie, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorgen aan te bieden aan kinderen, zieken en bejaarden, waarbij wetenschappelijke kennis en kunde gepaard gaat met aandacht, respect en dienstbaarheid. Naar het voorbeeld van E.H. Stefaan Modest Glorieux, Stichter van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid, gaat speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren van de maatschappij. Elk contact met de patiënt, met een bewoner of met een kind die aan onze zorgen worden toevertrouwd, zal getuigen van een maximale waardering voor de unieke mens.

 6. AZ Sint-Blasius Dendermonde

  Het AZ Sint-Blasius staat voor medisch verantwoorde zorg toegankelijk voor iedereen met aandacht voor de noden en de beleving van elke patiënt.

 7. O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

  Voor iedereen die curatieve en preventieve gezondheidszorg nodig heeft, is het O.L.Vrouwziekenhuis het preferentieel ziekenhuis omdat het: topgeneeskunde en -verzorging aanbiedt in combinatie met uitstekende ondersteunende en servicegerichte diensten, met research en innovatie de grenzen verlegt binnen de geneeskunde en gerelateerde activiteiten, naast de fysieke gezondheid het welzijn van de patiënt in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigt.

 8. AZ Groeninge Kortrijk

  De vzw az groeninge is ontstaan uit de fusie van het O.C.M.W.-ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal en C.A.Z.K.-Groeninghe, op zijn beurt een fusie van de private christelijke ziekenhuizen Maria's Voorzienigheid, Sint-Maarten en Sint-Niklaas. Het Kortrijks Algemeen Ziekenhuis Groeninge zet de inspiratie van de stichtende leden op een actuele manier voort. Zo wordt een hedendaagse en toekomstgerichte visie geschraagd door eeuwenoude tradities en een tijdloze waardebeleving. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende overtuigingen naast elkaar te erkennen. Daarbij wordt uitgegaan van het unieke en het evenwaardige van elke mens. Tolerantie is hierbij een uitgesproken ethisch engagement. Men respecteert de ander als persoon en in zijn overtuigingen. Dit is geen gemakkelijke opdracht, die evenwel mogelijk wordt gemaakt door aandachtig naar elkaar te luisteren en de diverse meningen te eerbiedigen.

 9. Medisch Centrum voor Huisartsen

  Het Medisch Centrum voor Huisartsen werd in 1966 opgericht door huisartsen en is uitgegroeid tot een vaste waarde voor de huisarts en zijn patiënten. In essentie is het MCH een polikliniek (consultatiecentrum) met een vestiging in Leuven en Wezembeek-Oppem. Consultatie op verwijzing geeft de beste garantie voor een hechte samenwerking tussen uw huisarts en de geneesheer-specialist, daarom vinden wij een verwijsbrief belangrijk. In beide centra samen houden een 60-tal specialisten raadpleging. Ze beschikken tevens over een dienst medische beeldvorming. Onverbrekelijk verbonden met de polikliniek is het laboratorium waar uw huisarts bloed- en andere analyses kan laten uitvoeren. Het laboratorium van het MCH heeft een wijd verbreide faam wegens zijn hoge kwaliteit en vlotte service ten dienste van de patiënt.

 10. Sint-Trudo Ziekenhuis

  Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo is met zijn 310 bedden het streekziekenhuis voor de regio Zuidwest Limburg en zuidelijk Vlaams-Brabant.
  Door continu te investeren zowel in een nieuwbouw als in innovatieve medische apparatuur en in het aantrekken van hooggekwalificeerde medewerkers is ons ziekenhuis in het sterk evoluerend zorglandschap definitief de weg opgegaan van een modern en toekomstgericht ziekenhuis waar patiënten zich goed verzorgd weten en waar de medewerkers dankzij de nodige omkadering en begeleiding het beste van zichzelf kunnen geven.

 11. AZ Herentals

  Het Herentalse ziekenhuis wil op een patiëntvriendelijke manier een degelijke, kwalitatieve tweedelijnsverzorging verstrekken: dit enerzijds in samenwerking met de huisartsen en anderzijds met de universitaire ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. Er zijn ongeveer 600 personeelsleden tewerkgesteld en een 90-tal geneesheer-specialisten.

 12. Pulderbos – revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren

  Pulderbos is een gespecialiseerd revalidatiecentrum en expertisecentrum voor kinderen en jongeren. Het revalidatiecentrum werkt vraaggestuurd en speelt in op actuele maatschappelijke noden in de zorg voor kinderen en jongeren met een complexe chronische aandoening. Op de campus is er eveneens een basisschool voor kleuter en lager onderwijs en een secundaire school.

 13. AZ Sint-Maarten

  Het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 660 ziekenhuisbedden en meer dan 80 plaatsen in dagziekenhuis. Onze missie is professionele, toegankelijke en betaalbare zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Mechelen. Daarbij wordt onze zorgverlening gestuurd door respect, openheid, kwaliteit en samenwerking. In 2018 worden de huidige drie campussen samengebracht in één, hypermodern nieuwbouwziekenhuis in Mechelen. De bouw ging in oktober 2013 van start. Het AZ Sint-Maarten maakt, samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen, deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening.

 14. Heilig Hart Leuven

  Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart wil zich als een middelgroot ziekenhuis op mensenmaat profileren voor de bevolking van de brede Leuvense regio. Een ziekenhuis dat de zorg dicht bij de mensen kan brengen en dat tot de vertrouwde wereld van de mensen behoort. Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart is gelegen in het hart van de stad Leuven: een middelgroot ziekenhuis van 287 erkende bedden, aangevuld met een steeds groeiend dagziekenhuis met een sprankelende activiteit.

 15. AZ Turnhout

  AZ Turnhout is een groot regionaal ziekenhuis van 650 bedden, uitgebouwd op twee campussen: campus Sint-Jozef en campus Sint-Elisabeth. 180 artsen en 1800 medewerkers staan elke dag klaar om de Kempense patiënt gespecialiseerde en betaalbare zorg dichtbij huis te bieden. Dit doen we in samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners in de regio. Onze vier kernwaarden betrokken, inlevend, ondernemend en samenwerkend liggen aan de basis van een mensgerichte zorg bij AZ Turnhout.

 16. AZ Sint-Jozef Malle

  Het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef te Malle is een regionaal ziekenhuis met 250 ziekenhuisbedden en meer dan 60 plaatsen in dagziekenhuis. Onze missie is professionele en warme zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Voorkempen. Daarbij wordt onze zorgverlening gestuurd door respect, openheid, kwaliteit en samenwerking. Het AZ Sint-Jozef Malle maakt, samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen, deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening.

 17. Mariaziekenhuis Overpelt

  Het Mariaziekenhuis is een modern, acuut regionaal ziekenhuis met 363 bedden gelegen in Noord-Limburg. Het ziekenhuis zet sterk in op de verdere uitbouw van de dringende medische hulpverlening en functies en diensten die nog onvoldoende aanwezig zijn in de regio. De slogan ‘Mensen zorgen... voor mensen’ is bewust gekozen: meer dan 1000 medewerkers en 100 artsen werken samen aan hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Het Mariaziekenhuis streeft ernaar de eerste keuze te zijn voor de bevolking en partners in de regio.

 18. AZ Damiaan

  Het Az Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 1999 ontstond uit de fusie van het algemeen ziekenhuis H.Hart en het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef.
  Bezield door een christelijke inspiratie streeft het Az Damiaan naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die steeds gepast weet in te spelen op de snelle evoluties eigen aan deze sector. De zorgverlening kan aldus op een doorlopende en gepaste wijze worden gewaarborgd voor de bevolking van Oostende en regio. Deze zorg richt zich zowel tot zuigelingen, kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.
  Het Az Damiaan wil het referentiecentrum van de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de kust zijn.

 19. AZ Sint-Jan

  Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een een openbaar ziekenhuis met 1238 erkende bedden met als hoofdopdracht een ruim en goed aanbod aan ziekenhuiszorg te voorzien tegen een aanvaardbare kost.
  De visie en missie "Innovatieve referentiezorg voor iedereen" wordt uitgevoerd op de 3 campussen: Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius, beide in Brugge, en Henri Serruys in Oostende.

 20. Jan Yperman Ziekenhuis

  Het Jan Yperman Ziekenhuis is een fusie in 1998 van de Kliniek Zwarte Zusters en OLV Hospitaal uit Ieper en het Mariaziekenhuis uit Poperinge. Na de fusie van de drie campussen, werden alle activiteiten in 2007 gecentraliseerd op één campus, met behoud van een antenne in Poperinge. Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen.
  Kwaliteit, patiëntveiligheid, comfort en teamwork zijn dan ook de pijlers waarop het Jan Yperman Ziekenhuis steunt.
  Verantwoordelijkheidszin, openheid en eerlijkheid, loyauteit en respect zijn de waarden waarop onze houding en werking tegenover patiënten, mekaar en de buitenwereld gebaseerd is.